הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

Please contact us


רימון בחדשות

פרויקטי גז

מיזמים משותפים של קבוצת רימון וקבוצת מר, מרימון גז טבעי צפון, וקבוצת רימון, קבוצת מר ותה"ל, חברת רותם גז טבעי, הינם לתקופה של 25 שנה לניהול והפצה של גז טבעי ללקוחות גדולים כגון מפעלים, בתי מלון, מבנים מסחריים ופארקים תעשייתיים בצפון הארץ. הדבר כרוך בהנחת התשתית להפצה ואספקה של גז טבעי, שמרימון ורתם מבצעות כיום. ההמרה לגז טבעי לצורך צריכת האנרגיה צריכה בדרך כלל לחסוך בין 15% ל -30% מעלות האנרגיה, בנוסף למטרה החשובה של הפחתת ההשפעה הסביבתית.

 

קוגנרציה וטריגנציה
חטיבת האנרגיה והגז הטבעי של רימון מקימה תחנות כוח קטנות (3 עד 5 מגה-ואט, ותחנות כוח בינוניות מבוססת על טכנולוגיות קוגנרציה וטרינציה, תהליך המנצל מנוע או טורבינה לייצור חשמל וחום בעת ובעונה אחת (ובטריגרציה, קירור) ממקור דלק יחיד - כגז טבעי.

לקוחות היעד של רימון הם יצרנים וצרכנים מסחריים אשר כבר משתמשים או מתכוונים להשתמש בגז טבעי כמקור אנרגיה. חימום וייצור חשמל בשיטת קוגנרציה יכול לחסוך ללקוחות כ 15% מעל החסכונות שנצברו לאחר ההמרה לגז טבעי מסולר, מזוט או דלק אחר. השימוש בגז טבעי מצמצם פליטות פחמן דו חמצני, דו תחמוצת הגופרית ותחמוצות חנקן בהיותו משאב נקי יותר מדלקים פוסיליים אחרים.

רימון מתמחה בתכנון, הקמה וביצוע

פרויקטים בתחום תשתיות המים, לרבות:

Water conduction and distribution systems

ביו גז

Water and treated wastewater reservoirs

קונגרקציה

Filtration and decontamination systems

אנרגיית רוח

Filtration and decontamination systems

מודלים עסקיים

EPC, BOO, BOT ועוד

חברות בנות ושותפי רימון

Translate »