הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

Please contact us


רימון בחדשות

טיפול במים ושפכי תעשייה

פתרונות רימון לטיפול במים תורמים לרשויות מקומיות, חקלאות, תשתיות לאומיות, אתרי נופש ציבוריים, מתקנים צבאיים, תעשיות שירות, שירותים ציבוריים, מתקני בריאות, כל סוגי הייצור התעשייתי ולסביבה בפרט.

רימון מיישמת טכנולוגיות מים מתקדמות וציוד המותאם לצרכי הטיפול הייחודיים של הלקוח.

רימון מתמחה בהפקת מים ובשיקום בארות, במטרה להשיג ולספק את מים בהתאם לרמת הטיהור הנדרשת עפ"י הרגולציה בשילוב חיטוי מי השתייה וההשקיה.
החברה מייצרת מדי שנה מיליוני מ "ק מי תהום במודלים העסקיים של BOT / TK..

שירותי רימון כוללים בדיקות הידרו-גיאולוגיות, קידוחי ניסיון, מערכות ניטור, סקרי התכנות הנדסיים / כלכליים, קידוח באר, עבודות הנדסה אזרחית, תשתיות, עבודות חשמל, תפעול ותחזוקה.

טיפולי קדם

 • קואגולוציה
 • פלוקולציה
 • ריכוך
 • משקעים
 • סינון
 • מצללים
 • פחם פעיל

 

סינון

 • סינון מצע: קוורץ, אנטרציט, מדיה קטליטית, חול ועוד
 • סינון עומק: קרטרידג’ים, סינון גרביטציוני, סינון בלחץ ועוד
 • סינון מכני, סינון רשת, פילטר פרס ועוד

 

טיפול ממברנלי

 • (Micro Filtration (MF
 • (Ultra Filtration (UF
 • (Nano Filtration (NF
 • (Reverse Osmosis (RO
 • Submersible Membranes
 • (Membrane Bio-Reactor (MBR
 • טיפול משלים (Polishing)

 

מחליפי יונים

EDI

 

מערכות ניידות 

 • מערכות קומפקטיות בנויות על פי מידה
 • מערכות הפעלה מהירה (Flange-to-flange) מתוכננות לחיבור מהיר בכל תנאי הסביבה
 • המערכות מתוכננות לאמינות מירבית ותחזוקה פשוטה
 • מותאמות בגודלן לגמישות הטמעה מירבית באזורים גיאוגרפיים וטופוגרפיים שונים

 

יישומי מערכות הטיפול

 • מים ואגמים
 • מי תהום
 • ים/ מים מליחים
 • מי ברז

 

 

נוזלים תעשייתיים

 • נוזלי גוף (דיאליזה)
 • טיהור
 • תרכובות אורגניות
 • THMs (Trihalomethanes)
 • מתכות כבדות
 • ברזל, מנגן וגפרדות
 • חנקות
 • שפכים: טיהור ראשוני, שיוני ושלישוני

 

נוזלי תהליך תעשייתיים

 • ביוב
 • פסולת רפואית / רפואית
 • פסולת ביו-כימית
 • פסולת חקלאית

רימון מתמחה בתכנון, הקמה וביצוע של פרויקטים

בתחום תשתיות המים, לרבות:

Water conduction and distribution systems

ביו גז

Water and treated wastewater reservoirs

קונגרקציה

Filtration and decontamination systems

אנרגיית רוח

Filtration and decontamination systems

מודלים עסקיים

EPC, BOO, BOT ועוד

פרוייקטים אחרונים

צפה בכל הפרוייקטים

חברות בנות ושותפי רימון

Translate »