הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

Please contact us


רימון בחדשות

אפריקה

יבשת אפריקה הינה אחת מבין שווקי היעד של רימון. החברה ביצעה ומפתחת פרויקטי תשתיות וטיפול במים.

שוק גאוגרפי זה, שונה משאר שווקי העבודה של רימון היות וגישת האוכלוסיה למים שפירים הינה מועטה. עקב המחסור האדיר במי שתייה, כדוגמת אוגנדה שבשנת 2014 ל- 25.5% מאזרחי המדינה לא היתה גישה למים  שפירים, נעשה מאמץ מתמשך של ממשלות היבשת לספק ולהנגיש מקורות מים.

מחסור זה מאלץ את תושבי היבשת לשנע מים מאזורים מרוחקים לבתיהם בד בבד אחוז ניכר מהאוכלוסיה סובל ממחלות הגורמים לעלייה בתמותה. רימון הפעילה באנגולה, מדינה השופעת במקורות מים, אוכלוסייתה איננה נגישה למים שפירים על אף התפתחות המדינה  ותרומת רימון בפיתוח תשתיות לאספקה בטוחה של מים שתייה.

הבנת דרישות היבשת ע"י רימון מאפשרת את מתן הפתרונות הייחודים לכל אזור תוך מענה מהיר ויעיל לאספקת מים בכל אזור שיידרש.

חברות בנות ושותפי רימון

Translate »