חניאל חדשות

פרוייקט
קידוח בארות והפקה

תפקיד
DBOT

ספיקה
45 מ”ק / שעה